[BS002]

Pamba: The Light Behind

The Light Behind

The debut album, recorded in March 1999. 7 instrumental tracks of epic free improvisation (analogue synthesizer vs. guitar), presenting Pamba's initial way of ambient noise. Because of these tracks, in year 2000 Pamba started DIY label Black Syrup recordings.

Prvi snimci, mart 1999. 7 instrumentalnih epskih numera slobodne improvizacije (analogni sintisajzer vs. gitare) koje nagoveštavaju put ambijentalnog noise-a koji će Pamba kasnije da razvija. Zahvaljujući ovim snimcima Pamba je 2000. godine pokrenula DIY izdavaštvo Black Syrup.

© 2006 - 2018 NE-TON - All Beats Preserved