[NT026]

Klopka za pionira: Svinje

Svinje

Album Svinje sadrži finalni studijski zapis rada Klopke za pionira u periodu od juna 2006 do septembra 2007. Na albumu se nalazi osam pesama u kojima se može čuti gitara tretirana motkom, fidbek duplo distorziranog basa, nepodnošljive mašine i procesirane trake, ekspresivni disonantni glas i predivne melodije i harmonije. Svinje donose neobične kombinacije muzike južnokorejskih šamanki i električne gitare, kao i zvukova sa farme svinja i agresivne ritam mašine.

The album Svinje (Swines) is a final recording of products of Klopka's work from June 2006 to September 2007. It contains 8 songs in which you can hear the sound of a guitar treated with a club, double distorted bas guitar feedback, unbearable machines and processed tapes, expressive and dissonant voice, and beautiful melodies and harmonies. Swines introduce unusual combinations of South-Korean shaman music with electric guitar, and sounds from the pig farm with the aggressive rhythm machine.

© 2006 - 2018 NE-TON - All Beats Preserved