[NT006]

Klopka za pionira: Haker ili iskušavanje đavola

Haker ili iskušavanje đavola

"Hacker or Tempting the Devil" is a collage of sounds of war movies, religious poems nad songs, public gatherings from communist times, television commercials etc. Put together, they give an interesting picture of the impact of ideologies of the past (communism and nationalism) on people's lives.

Drugi album Klopke za pionira je kolekcija zvukova iz partizanskih filmova, religioznih pesama i poema, javnih priredbi iz komunističkog vremena, televizijskih reklama itd. Skupljeni u jednu celinu, ovi isečci daju zanimljivu sliku uticaja ideologija prošlosti (komunizma i nacionalizma) na živote ljudi.

© 2006 - 2018 NE-TON - All Beats Preserved